Sol Dias Travel

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 

 

 

 

 

 

Sol Dias Travel

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 

 

 

 

 

 

Sol Dias Travel


НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 

 

 

 

 

 

Sol Dias Travel


НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 

 

 

 

 

 

Sol Dias Travel


НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 

 

 

 

 

 

Sol Dias Travel


НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

ЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ

Хората са най-важни и доверието е в основата на връзката. Ние сме успешни, когато пътешественикът е доволен.

ЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ

Хората са най-важни и доверието е в основата на връзката. Ние сме успешни, когато пътешественикът е доволен.

АВТЕНТИЧНОСТ

Търсим възможности да открием историята и да разберем културата чрез реални преживявания, типични места за настаняване и фокус върху местните обичаи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Пътуването в малка група подпомага взаимодействие и изграждане на силни връзки с хората, пести много време от планиране и логистика и позволява лесно „вмъкване“ в местния живот.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Пътуването в малка група подпомага взаимодействие и изграждане на силни връзки с хората, пести много време от планиране и логистика и позволява лесно „вмъкване“ в местния живот.

УСТОЙЧИВОСТ

Поддържаме планетата готова за следващото поколение, като минимизираме нашия отпечатък

Пътувай с нас

8 + 15 =

Туристите виждат света,

а пътешествениците го изживяват

 

ЕЛА С НАС ИМАМЕ ДА ТИ ПОКАЖЕМ НЕЩО